متن آهنگ منو به حال من رها نکن

متن آهنگ منو به حال من رها نکن

Posted by

متن آهنگ منو به حال من رها نکن

منو به حال من رها نکن
تو که برای من همه کسی
اگه هنوزم عاشق منی
چرا به داد من نمیرسی
من از تصور نبودنت
رو شونه ی تو گریه می کنم
منی که دل بریدم از همه
ببین برای تو چه می کنم

متن آهنگ منو به حال من رها نکن
تمام عمر رد شدم ازت
ببین کجا شدم اسیر تو
به پشت سر نگاه نمی کنم
که بر نگردم از مسیر تو
به حد مرگ می پرستمت
ولی برای عشق تو کمه
خودت به من بگو
بهشت تو کجای این همه جهنمه
منو به حال من رها نکن…